Wettelijke verplichtingen


Volgens de NEN (Nederlands Europese Norm) is de gebruiker/eigenaar 
van een pand zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen en onderhouden 
van de brandveiligheidsvoorzieningen.
Er wordt verwacht dat er pro-actief met de installatie wordt 
omgegaan zodat het brandrisico in het gebouw tot een minimum 
wordt beperkt.

Daarom is ondermeer het volgende belangrijk:

* Een goed beheer van de brandmeldinstallatie 
* Periodiek en preventief onderhoud van de brandmeldinstallatie.
* Jaarlijks onderhoud van de brandmeldinstallatie

Deze taken moeten volgens de NEN 2654-1 uitgevoerd te worden 
door een deskundig persoon/ opgeleid persoon


Keuring en Inspectie

Bij keuring en inspectie moet u denken aan het inspecteren van 
het pand op het gebied van noodverlichting, het keuren van de 
gecertificeerde brandmeldinstallatie. Bij het eerste onderhoud 
wordt een zogenaamde “nulinspectie” uitgevoerd . 
De installatie wordt hierbij volledig gecontroleerd en getest en 
in ons bestand opgenomen en het zogeheten logboek wordt geupdate.